Al vanaf €15,85 hosting op Windows NT / 2000 met IIS, met eigen domeinnaam, met Active Server Pages (ASP) en Frontpage en MS Access database support.
   maandag 23 september 2019  
 Al vanaf EUR 15,85 per maand:  autoresponder
Al vanaf €15,85* per maand kunt u uw producten, diensten, evenementen en bedrijf wereldwijd presenteren via Internet. Met een website en email onder eigen firmanaam. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor websiteontwerp, -realisatie en -hosting door Internetdiensten.Net.
Categorien: Categorie  Techniek
(IP adres, dataverkeer, anonymous FTP, telnet, Real audio/video)
Categorie  Algemeen
(voorwaarden, facturatie)
Categorie  Website maken en onderhouden
(lokaal, Microsoft® FrontPage® extensies, upload)
Categorie  Email
(instellingen, beheer, mailinglist, autoresponder)
Categorie  Hulpmiddelen
(programmatuur, apparatuur)
Categorie  Programmeren
(HTML, ASP, Javascript, VBscript, CGI-BIN, SSI)
Categorie  Active Server Pages
(voorbeelden, gebruik van standaard scripts, MS Access)

Ik vind geen antwoord op mijn vraag, ik mis een categorie...

Kijk dan alsnog op ons: Supportforum,

of anders: Vertel het ons!

vraag Wat is een IP-adres en wat kan ik daarmee?
antwoord Een IP-adres is het unieke "huisnummer" op Internet van de server die uw website en elektronische postverwerking verzorgt. Omdat dit adres lastig te onthouden is, wordt er een naam aangegeven, de domeinnaam. U hoeft zelf niets met dit adres te doen, u benaderd uw site (evenals elke willekeurige bezoeker) gewoon met de (www. of ftp.)domeinnaam.
vraag Wat betekent "dataverkeer n GB"?
antwoord Met dataverkeer wordt al het netwerkverkeer bedoeld, welke gegenereerd wordt door het raadplegen van de site (niet van de email), deze kan dus "zware" HTML pagina's bevatten (ca. 100 KB groot) maar ook geluiden en filmfragmenten.
Voorbeeld:
Als op een site van 50 pagina's van elk 50KB groot, alle pagina's bekeken worden, dan is dat 2,5MB verkeer en dan zouden 800 bezoekers per maand de 2 GB capaciteit verbruiken.
Overigens kan zondermeer het standaardpakket gekozen worden en kunt u later overgaan op het uitgebreide pakket.
vraag Wat betekent "Anonymous FTP"?
antwoord Met anonymous FTP wordt bedoeld dat u beschikt over een gebied op uw website (voor u de directory \ftp) die door willekeurige bezoekers te benaderen is (uitsluitend met "lees"-bevoegdheid) via ftp.{uw-domeinnaam.nl}, zonder dat er een gebruikersnaam met wachtwoord gevalideerd hoeft te worden. De beschikbare ruimte valt binnen de omvang van uw pakket.
vraag Waar vindt ik bezoekers gedrag over mijn server?
antwoord Iedere avond wordt er automatisch een rapport gegenereerd op basis van de beschikbare logfiles. Daaruit kunt u een aantal gegevens afleiden over de bezoeken aan uw website. Deze service gebruikt daarvoor de logbestanden die verzameld worden in de directory \W3SVCxxx en vallen daardoor ook binnen de "site quota", indien deze bestanden teveel ruimte gaan innemen kunt u ze (met uw ftp programma) verwijderen.
vraag Wat kan ik met die logbestanden?
antwoord De webserver houdt onder andere bij wie, wanneer, waarvandaan etc. uw website raadplegen. Deze informatie wordt verzameld in logbestanden die in de directory \W3SVCxxx beschikbaar zijn om te verwerken online, zoals bij de eerder genoemde WebTrends server, of offline op uw eigen PC met een softwarepakket.
Bijvoorbeeld OpenWebScope is een eenvoudig en compact programma (800kb) om zelf een rapport te genereren, u kunt het hier downloaden om eens te proberen. U heeft de keuze om de logbestanden eerst zelf te downloaden, of om OpenWebScope ernaar te laten verwijzen.
vraag Hoe start ik een telnet sessie?
antwoord U kunt geen telnet terminal sessie starten naar uw website (of IP adres). Uw site wordt gehuisvest op een Windows 2000 server, daar zijn geen telnetdiensten actief en er is ook geen enkele reden om die actief te hebben.
vraag Wat kan ik met Real audio of video?
antwoord De Real audio- en videooptie in onze pakketten betekent dat u audio- of videofragmenten op uw website kunt aanbieden. Kenmerkend voor deze media is dat er een continue stroom informatie gelijkmatig aangeboden wordt waardoor er zo min mogelijk haperingen ontstaan.
Twee fragmenten achter elkaar als voorbeeld (uw modem of isdn snelheid kan van invloed zijn).

* Alle bedragen in euro, exclusief 21% BTW. Info@Internetdiensten.Net