Al vanaf €15,85 hosting op Windows NT / 2000 met IIS, met eigen domeinnaam, met Active Server Pages (ASP) en Frontpage en MS Access database support.
   maandag 23 september 2019  
 Al vanaf EUR 15,85 per maand:  onbeperkt aantal emailverwijzingen
Al vanaf €15,85* per maand kunt u uw producten, diensten, evenementen en bedrijf wereldwijd presenteren via Internet. Met een website en email onder eigen firmanaam. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor websiteontwerp, -realisatie en -hosting door Internetdiensten.Net.
Categorien: Categorie  Programmeren
(HTML, ASP, Javascript, VBscript, CGI-BIN, SSI)
Categorie  Algemeen
(voorwaarden, facturatie)
Categorie  Website maken en onderhouden
(lokaal, Microsoft® FrontPage® extensies, upload)
Categorie  Email
(instellingen, beheer, mailinglist, autoresponder)
Categorie  Hulpmiddelen
(programmatuur, apparatuur)
Categorie  Active Server Pages
(voorbeelden, gebruik van standaard scripts, MS Access)
Categorie  Techniek
(IP adres, dataverkeer, anonymous FTP, telnet, Real audio/video)

Ik vind geen antwoord op mijn vraag, ik mis een categorie...

Kijk dan alsnog op ons: Supportforum,

of anders: Vertel het ons!

vraag Wat is HTML en hoe moet ik dat gebruiken?
antwoord HTML is de afkorting van: HyperText Markup Language. Een website is een verzameling van opgemaakte HTML pagina's. De eerste pagina waarmee de site opent heet index.asp. HTML pagina's zijn oorspronkelijk tekstpagina's die een browser vormgeeft aan de hand van vastgelegde opmaakcodes.
U kunt de pagina's dan ook met een willekeurige tekst-editor (bijvoorbeeld: notepad of kladblok, onder Windows) bewerken, maar dan moet u behoorlijk op de hoogte zijn van de opmaakcodes. Het is daarom handiger om een HTML-editor te gebruiken (of een "add-in" op een bestaande tekstverwerker) waarmee meteen de opmaak zichtbaar wordt en gebruiksvriendelijk gewijzigd kan worden. Microsoft® Frontpage® 98 of 2000 is zo'n HTML-editor, maar ook shareware en freeware versies kunnen al veel van de gewenste functionaliteit bieden.
Een prima Nederlandstalige handleiding over HTML is online te lezen of te downloaden, bij:
http://www.handleidinghtml.nl/
vraag Wat zijn die "Active server pages"?
antwoord Het antwoord op deze vraag wordt uitgebreid toegelicht op de aparte pagina die daarvoor gemaakt is, zie: Active Server Pages
vraag Wat is JavaScript en VBscript?
antwoord Dit zijn programmeertalen die (tenzij toegepast in Active server pages) lokaal door de browser uitgevoerd worden. Voorwaarde hierbij is dus dat de browser dit ondersteund (Netscape Navigator en Internet Explorer vanaf versie 3).
Zie ook:
http://www.javascripts.com
vraag Wat is CGI-BIN?
antwoord Met CGI-BIN wordt aangegeven dat u de beschikking heeft over een subdirectory waarin u zelf scripts en procedures kunt plaatsen die u door de server kunt laten uitvoeren (bijvoorbeeld tellers en emailers). Active Server Pages, VBscript en 32-bits Windows executables gecompileerd met C/C++ en Visual Basic komen hiervoor in aanmerking, maar letop PERL NIET. Om PERL scripts te gebruiken dienen deze geconverteerd te worden naar een executable, m.b.v. perl2exe.
Standaard is er een emailscript (om formulierresultaten te verzamelen en op te sturen) en een teller executable ge´nstalleerd.
vraag Wat is SSI (server-side includes)?
antwoord Met SSI-instructies (server-side includes) geeft u de webserver opdracht om tekst, afbeeldingen of toepassingsgegevens toe te voegen aan een HTML-pagina, vlak voordat deze pagina naar de gebruiker wordt verzonden. SSI beschikt over speciale preprocessor-instructies waarmee u informatie over een bestand kunt ophalen of de waarde van een CGI-variabele kunt weergeven. SSI beschikt ook over een instructie waarmee u de uitvoer van een toepassing of van een shell-opdracht kunt insluiten in een HTML-pagina. Standaard worden SSI opdrachten geaccepteerd in pagina's die eindigen op: .ASP .STM .SHTM en .SHTML

Als u een bestand wilt insluiten, gebruikt u de instructie #include. Als u bijvoorbeeld een bestand met de naam Copyright.inc wilt insluiten in een HTML-pagina wanneer deze wordt aangevraagd, gebruikt u de volgende instructie in de HTML-pagina:
<!-- #include file="copyright.inc" -->
In dit voorbeeld moet het bestand Copyright.inc in dezelfde map staan als het bestand waardoor het wordt ingesloten. Het HTML-bestand dat de instructie #include bevat, moet een bestand zijn dat op uw website is gepubliceerd.
Als u voor het ingesloten bestand een pad wilt opgeven dat relatief is ten opzichte van de huidige map, gebruikt u het argument file. Stel bijvoorbeeld dat het bestand waarin een ander bestand moet worden ingesloten zich in de map Documents bevindt, en dat het in te sluiten bestand zich in een submap met de naam Documents\Common bevindt. In dat geval gebruikt u de volgende instructie:
<!-- #include file="common/copyright.inc" -->
Wanneer u met documenten van een website werkt, kunt u gedeelde mappen opslaan in een speciale virtuele map. Als u voor het ingesloten bestand het volledige, virtuele pad wilt opgeven, gebruikt u het argument virtual. Als u bijvoorbeeld een bestand uit de virtuele map /Common wilt insluiten, gebruikt u de volgende instructie:
<!-- #include virtual="/common/copyright.inc" -->
Andere SSI opdrachten zijn:
#config, #echo, #exec, #flastmod en #fsize
* Alle bedragen in euro, exclusief 21% BTW. Info@Internetdiensten.Net