Al vanaf €15,85 hosting op Windows NT / 2000 met IIS, met eigen domeinnaam, met Active Server Pages (ASP) en Frontpage en MS Access database support.
   dinsdag 18 juni 2019  
 Al vanaf EUR 15,85 per maand:  PHP
Al vanaf €15,85* per maand kunt u uw producten, diensten, evenementen en bedrijf wereldwijd presenteren via Internet. Met een website en email onder eigen firmanaam. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor websiteontwerp, -realisatie en -hosting door Internetdiensten.Net.
Categorien: Categorie  Active Server Pages
(voorbeelden, gebruik van standaard scripts)
Categorie  Algemeen
(voorwaarden, facturatie)
Categorie  Website maken en onderhouden
(lokaal, Microsoft® FrontPage® extensies, upload)
Categorie  Email
(instellingen, beheer, mailinglist, autoresponder)
Categorie  Hulpmiddelen
(programmatuur, apparatuur)
Categorie  Programmeren
(HTML, ASP, Javascript, VBscript, CGI-BIN, SSI)
Categorie  Techniek
(IP adres, dataverkeer, anonymous FTP, WebTrends, telnet)

Ik vind geen antwoord op mijn vraag, ik mis een categorie...

Kijk dan alsnog op ons: Supportforum,

of anders: Vertel het ons!

vraag Wat zijn die "Active server pages"?
antwoord Active server pages is de Microsoft oplossing om websites dynamisch en interactief te maken, waarbij aan de serverkant de logische verwerking plaats vindt van een procedure (=script of programma). Het voordeel hiervan is dat de uitvoer van het script een HTML pagina genereert, die daardoor onafhankelijk is van de browser waarmee een bezoeker uw site benaderd (een voorbeeld is deze pagina). De programmeertaal binnen ASP kan zijn jscript of vbscript.
Zie ook:
http://www.activeserverpages.com
http://www.15seconds.com
http://www.asp101.com
vraag Welke ActiveX componenten hebben jullie ter beschikking?
antwoord Binnen ASP zijn componenten standaard functies of modules die u kunt aanroepen zonder deze zelf te programmeren. Ze werken sneller dan wanneer u de functionaliteit zelf zou maken in uw script omdat ze geschreven zijn in een hogere programmeertaal (meestal C++).
Het aanroepen betekent het creeren van een componentobject alvorens u eraan kunt refereren, vervolgens kent u enkele waarden toe aan het object en geeft tot slot een methode (opdracht) om de functie uit te laten voeren. Het resultaat kunt u daarna verwerken in de rest van uw pagina.
Standaard bieden wij de volgende ActiveX componenten: Jmail 4.1 professional (tech.dimac.net) is een geavanceerdere mailer, ASPUpload (www.aspupload.com), 3D Pie Chart, DB Data Prep, ASP DB free, ASP Login, Extendable Shopping Bag, Euro converter, Wappaint, Ping, Traceroute, Whois, Praktisch alle IIS 5 ingebouwde componenten, dus o.a.: MSWC.AdRotator, MSWC.BrowserType, MSWC.NextLink, IISSample.ContentRotator.
Wij installeren niet zondermeer andere componenten omdat de impact ervan op onze servers vaak onvoorspelbare invloed kan hebben.
vraag ASP is eenvoudig in het gebruik:
antwoord Voorbeeld van ASP code, VBScript gemixt met HTML opmaak

Hallo bezoeker
Hallo bezoeker
Hallo bezoeker
Hallo bezoeker
Hallo bezoeker

<%
For Grootte = 1 To 5 Step 1
%>
<FONT face="Arial" SIZE="<%= Grootte %>">
Hallo bezoeker</FONT><BR> <% Next %>
Hetzelfde voorbeeld met 100% pure VBScript, zonder het script te verlaten voor HTML opmaak (het is daardoor efficienter)

Hallo bezoeker
Hallo bezoeker
Hallo bezoeker
Hallo bezoeker
Hallo bezoeker

<%
For Grootte = 1 To 5 Step 1
  response.write("<FONT face=""Arial"" 
  SIZE=""" & Grootte & """>Hallo bezoeker</FONT><BR>")
Next
%>
vraag Voorbeeld 1: Een willekeurig gekozen plaatje (1 van de 8)
antwoord Klik: Refresh, Reload of Beeld Vernieuwen, van uw browser

8: Watch out!
vraag Voorbeeld 2: De aanroep van het "Ga Naar"-script met een formulier
antwoord Met het beschikbare "Ga Naar"-script kunt u zowel binnen als buiten uw site springen naar pagina's die u in een formulier opgeeft. Het script gebruikt de waarde die de variabele "Lokatie" heeft gekregen of de waarde die bij de "action" volgt na een "?". 
Er volgen nu enkele voorbeelden bij verschillende formulier aanroepen:

Handmatig springen, na selectie uit een lijst (drop-downbox):

<form ACTION="/cgi-bin/GaNaar.asp" METHOD="post">
  <select NAME="Lokatie" SIZE="1">
    <
option VALUE="http://www.yahoo.com">Yahoo</option>
    <
option VALUE="http://www.altavista.com">Altavista</option>
    <
option VALUE="http://www.excite.com">Excite</option>
    <
option VALUE="http://www.vinden.nl">Vinden (NL)</option>
    <
option VALUE="http://www.ilse.nl">Ilse (NL)</option>
    <
option VALUE="/domein.htm">Een eigen pagina...</option>
  <
/select>
  <
input TYPE="submit" VALUE="Ga naar">
<
/form>

Springen, door selectie van de desbetreffende knop:<form ACTION="/cgi-bin/GaNaar.asp" METHOD="post">
  <input type="submit" value="http://www.yahoo.com" name="Lokatie">
  <input type=
"submit" value="http://www.altavista.com" name="Lokatie">
  <input type=
"submit" value="http://www.excite.com" name="Lokatie">
</form>

vraag Voorbeeld 3: De automatische aanroep van het "Ga Naar"-script

antwoord Met behulp van extra JavaScript code die door de browser uitgevoerd wordt, is het mogelijk automatisch te springen als de selectie uit de lijst gemaakt is. In het volgende voorbeeld kan gekozen worden tussen de "gewone manier" (dan werkt het hetzelfde als voorbeeld 2), of automatisch.

Automatisch springen, na selectie uit een lijst (drop-downbox):

Automatische navigatie AAN of UIT zetten
vraag Voorbeeld 4: Een MS Access database toepassing maken
antwoord U kunt een Access database uploaden en deze publiceren via uw website. ASP biedt diverse programmeermogelijkheden om de database te benaderen om zo bijvoorbeeld online formuliergegevens op te slaan. Hier vindt u als voorbeeld een algemeen databasescript welke de "Noorderwind" database uitlijst, klik op de volgende pictogram:
vraag Voorbeeld 5: De variabelen die de webserver verzameld over een bezoeker
antwoord Hallo bezoeker vanaf IP-adres: 52.91.39.106
Uw browser maakt zich bekend als: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).

Server VariableValue
ALL_HTTPHTTP_CONNECTION:KEEP-ALIVE HTTP_ACCEPT:TEXT/HTML,APPLICATION/XHTML+XML,APPLICATION/XML;Q=0.9,*/*;Q=0.8 HTTP_ACCEPT_ENCODING:GZIP HTTP_ACCEPT_LANGUAGE:EN-US,EN;Q=0.5 HTTP_HOST:WWW.INTERNETDIENSTEN.NET HTTP_IF_MODIFIED_SINCE:SAT, 20 APR 2019 19:01:46 GMT HTTP_USER_AGENT:CCBOT/2.0 (HTTPS://COMMONCRAWL.ORG/FAQ/) HTTP_X_REWRITE_URL:/ASPFAQ.ASP?AUTO=TRUE  
ALL_RAWCONNECTION: KEEP-ALIVE ACCEPT: TEXT/HTML,APPLICATION/XHTML+XML,APPLICATION/XML;Q=0.9,*/*;Q=0.8 ACCEPT-ENCODING: GZIP ACCEPT-LANGUAGE: EN-US,EN;Q=0.5 HOST: WWW.INTERNETDIENSTEN.NET IF-MODIFIED-SINCE: SAT, 20 APR 2019 19:01:46 GMT USER-AGENT: CCBOT/2.0 (HTTPS://COMMONCRAWL.ORG/FAQ/) X-REWRITE-URL: /ASPFAQ.ASP?AUTO=TRUE  
APPL_MD_PATH/LM/W3SVC/1066998500/ROOT 
APPL_PHYSICAL_PATHH:\ROOT\HOME\INTERNETDIENSTEN-001\WWW\INTERNETDIENSTEN\ 
AUTH_PASSWORD 
AUTH_TYPE 
AUTH_USER 
CERT_COOKIE 
CERT_FLAGS 
CERT_ISSUER 
CERT_KEYSIZE 
CERT_SECRETKEYSIZE 
CERT_SERIALNUMBER 
CERT_SERVER_ISSUER 
CERT_SERVER_SUBJECT 
CERT_SUBJECT 
CONTENT_LENGTH
CONTENT_TYPE 
GATEWAY_INTERFACECGI/1.1 
HTTPSOFF 
HTTPS_KEYSIZE 
HTTPS_SECRETKEYSIZE 
HTTPS_SERVER_ISSUER 
HTTPS_SERVER_SUBJECT 
INSTANCE_ID1066998500 
INSTANCE_META_PATH/LM/W3SVC/1066998500 
LOCAL_ADDR45.58.143.19 
LOGON_USER 
PATH_INFO/ASPFAQ.ASP 
PATH_TRANSLATEDH:\ROOT\HOME\INTERNETDIENSTEN-001\WWW\INTERNETDIENSTEN\ASPFAQ.ASP 
QUERY_STRINGAUTO=TRUE 
REMOTE_ADDR52.91.39.106 
REMOTE_HOST52.91.39.106 
REMOTE_USER 
REQUEST_METHODGET 
SCRIPT_NAME/ASPFAQ.ASP 
SERVER_NAMEWWW.INTERNETDIENSTEN.NET 
SERVER_PORT80 
SERVER_PORT_SECURE
SERVER_PROTOCOLHTTP/1.1 
SERVER_SOFTWAREMICROSOFT-IIS/10.0 
URL/ASPFAQ.ASP 
HTTP_CONNECTIONKEEP-ALIVE 
HTTP_ACCEPTTEXT/HTML,APPLICATION/XHTML+XML,APPLICATION/XML;Q=0.9,*/*;Q=0.8 
HTTP_ACCEPT_ENCODINGGZIP 
HTTP_ACCEPT_LANGUAGEEN-US,EN;Q=0.5 
HTTP_HOSTWWW.INTERNETDIENSTEN.NET 
HTTP_IF_MODIFIED_SINCESAT, 20 APR 2019 19:01:46 GMT 
HTTP_USER_AGENTCCBOT/2.0 (HTTPS://COMMONCRAWL.ORG/FAQ/) 
HTTP_X_REWRITE_URL/ASPFAQ.ASP?AUTO=TRUE 
* Alle bedragen in euro, exclusief 21% BTW. Info@Internetdiensten.Net